Ivra Kurser - Göteborg
nyheter
Epostadress

Lösenord

Ogiltiga uppgifter
Glömt lösenord?

Dans, akrobatik och cirkus i förskola och skola

Kulturterminen och skapande skola

Ivra har dans, cirkus och akrobatik i förskolor och skolor runt om i Göteborg. Vi finns med i barnkulturutbudet Kulturterminen och våra program kan delfinansieras av Göteborgs stad. Många skolor får också statliga pengar genom skapande skola. Vi hjälper er gärna att söka detta bidrag!

Vi vänder oss till både fria och kommunala förskolor och skolor. Kommunala verksamheter söker subventioner genom stadsdelens kultursamordnare, vi kan förmedla de kontakterna och vi kan hjälpa privata verksamheter att söka bidrag från Kulturförvaltningen som vill nå ut till alla stadens barn.

Nu på fler orter!

Från och med vårterminen 2015 kommer vi gärna ut till förskolor och skolor i alla orter där vi har hobbyverksamhet. Vi inleder gärna med ett gemensamt planeringsmöte där ni får chans att anpassa dansen efter ert arbetsområde eller önskemål om särskilda målsättningar, ex. från läroplanen. I alla program kan det vid önskemål ingå klassrumspass med filmvisning och samtal.

Vi anordnar också inspiration och fortbildning för personal i skola och förskola. Läs vidare under rubriken fortbildning eller kontakta oss för mer information!


Läs mer om våra serier på Kulturterminens hemsida:
Dans i grundskolan och särskolan
Fortbildning och inspiration
Dans i förskolan
Akrobatik och cirkus