Ivra Kurser - Göteborg
Epostadress

Lösenord

Ogiltiga uppgifter
Glömt lösenord?

Eu:s nya dataskyddsförordning GDPR som gäller från 2018-05-25


När du bokar kurs hos oss skapas ett konto på vår hemsida och följande personuppgifter registreras: Namn, adress, telefonnummer och mailadress. I kursbokningen anges även kursdeltagarens namn och födelsedag. Dessa uppgifter sparas i databas som skyddas med brandvägg och antivrirusprogram. Ditt lösenord krypteras innan det sparas i databasen.

Vi kommer aldrig att dela dina personuppgifter med tredje part.

Du kan logga in i ditt konto med din epostadress och valt lösenord. Där kan du se och uppdatera dina kontaktuppgifter samt byta lösenord. I ditt konto kan du också se kurser du bokat det senaste året och kvitton på betalningar för dessa kurser.

Vår hemsida skyddas av modern SSL-teknik (Secure Socket Layer) som används för upprättande av en krypterad länk mellan en webbserver och webbläsare. SSL gör att all data som skickas mellan webbserver och användaren förblir privat och krypterad.

Kakor och sessionsinformation över webbplatsbesökare som används för att underlätta inloggning krypteras i användartabeller och anonymiseras i andra databastabeller för att inte enkelt kunna kopplas med användaren.

Om du vill se äldre uppgifter (tex kurser som bokats för längre sedan än ett år) eller om du som inte längre går en kurs hos oss vill att vi ska radera dina uppgifter kan du kontakta oss på info@ivrakurser.se och begära ett utdrag på alla uppgifter vi registrerat eller begära att uppgifter raderas.

I undantagsfall kan personuppgifter på aktiva kunder anonymiseras om personen i fråga har skyddad identitet.

Bokföringslagens (BFL) regler går före reglerna om personuppgifter. Det innebär att uppgifter som måste sparas enligt BFL får sparas. Enligt BFL ska uppgift om motpart framgå av kvitton. Det ska vara information som gör det möjligt att identifiera motparten. Dina personuppgifter kommer därför att finnas kvar hos oss på kvitton för dina betalningar.

Vad uppgifterna används till och vem som har tillgång till dem

Våra administratörer har tillgång till alla dina uppgifter. Vi använder lösenordsskyddade datorer och hårddiskar.

Vi använder dina kontaktuppgifter för att skicka bekräftelse på bokning samt information om din kurs (tex kallelse, information om inställda kurstillfällen mm).

Vi skickar också nyhetsbrev med information om vår verksamhet (tex när det är möjligt att anmäla sig till ny termin eller när vårt utbud uppdateras). Du kan avregistrera dig från nyhetsbrev i ditt konto på vår hemsida. Du kan även avregistrera dig från nyhetsbrev genom länken i slutet av varje nyhetsbrev.

Våra kursledare har tillgång till sina egna grupplistor, i dem finns namn på kursdeltagare samt det telefonnummer du uppgett. Ledarna har tillgång till telefonnummer främst med hänsyn till att de flesta av våra kursdeltagare är barn och kursledaren kan behöva kontakta målsman (tex i händelse av olycka eller om barnet inte blir hämtat i tid efter lektionen).

Dina personuppgifter finns också med i vårt bokföringsunderlag i enlighet med bokföringslagen (BFL). Där hanteras de av ekonomiansvarig personal på Ivra kurser. Även vår redovisningskonsult och Skatteverket kan få tillgång till detta material.

Uppgifter som inte är kritiska för er deltagande av kursen är frivilliga och dessa används exempelvis för att vi ska ha en uppfattning om hur våra kunder hittar till oss.

Foto och film

Foto och film där kursdeltagare är identifierbar publiceras på webbplatsen och social media endast efter medgivande från kursdeltagare (eller målsman om deltagaren är minderårig).

Fotografier som samlas in i samband med event och föreställningar godkänns för publicering (i marknadsföringssyfte för Ivra kurser) när kursdeltagare eller deras målsmän anmäler sig till eventet.

När fotografering/filmning förekommer vid andra tillfällen får kursdeltagare eller deras målsmän godkänna publicering (i marknadsföringssyfte för Ivra kurser) skriftligt.

Känsliga uppgifter

Vi registrerar inte känsliga uppgifter om exempelvis kundens eller kursdeltagarens hälsa, religiösa åskådning eller politiska åsikter.

Ivra kurser kräver inte att deltagare anmäler utebliven deltagande eller skäl till varför en viss deltagare inte kan närvara vid ett pass. Det händer dock att kunder ändå kontaktar oss för att anmäla frånvaro, meddelandet kan då innehålla information om sjukdom, skada eller andra känsliga uppgifter (tex sjukdom i familjen). Det händer också att kunder vill framföra känsliga uppgifter till kursledare eller till andra kursdeltagare. Det kan t.ex. handla om att ett barn har en diagnos som målsmannen vill att kursledaren är medveten om, eller att någon har en allergi (tex luftburen jordnötsallergi) som andra kursdeltagare behöver känna till.

Administratörer uppmanas att ta bort känslig information när denna inte längre är aktuell (i vissa fall behöver vi spara informationen under hela tiden som kursdeltagaren är aktiv hos oss, tex om det gäller uppgifter om allergi som kunden vill ha framförd, i andra fall kan den raderas så fort den är läst, tex vid ej nödvändig sjukanmälan). Känslig information till kursledare överförs i första hand muntligt, när den måste överföras skriftligt anges bara nödvändig information som ex förnamn och information om vald kurs. I kursledarens anställningskontrakt står det att denna inte får föra vidare känslig information om kursdeltagare. När det är möjligt skickas känslig information vidare anonymiserad (detta gäller tex om ledare och andra kursdeltagare behöver få veta att det finns en allergisk person i gruppen).

För dig som använder formuläret under fliken ”Jobba med oss”

Uppgifter som arbetssökande lämnar till oss sparas i databas och foton som laddas upp sparas på vår server Dessa uppgifter raderas efter senast 2 år (i slutet av ett kalenderår raderas alla ansökningar från året dessförinnan). Anledningen till att de sparas efter rekryteringsperioden är att vi ofta tar kontakt med sökanden en längre tid efter ansökan gjorts, om vi har tjänster som passar denne. Du som sökt en tjänst hos oss kan alltid kontakta oss för att då dina uppgifter raderade.