Måndag V47

16:55 Vi spelade Stilla Natt. Vi fortsatte med Nu tändas tusen juleljus.

17:10 Vi fortsatte med Nu tändas tusen juleljus. Vi spelade också Fur Elise och övade att spela med pedal.

17:40 Vi började med basstämman i Nu tändas tusen juleljus.

18:00 Vi inledde med att spela ackorden Ab Fm Db Eb. Vi fortsatte med att improvisera med bara svarta tangenter över ackorden F# D#m B B/C#. Vi övade på att improvisera enkelt för att enklare komma ihåg melodierna du improviserade fram.

18:20 Vi fortsatte med Gymnopedies.

Plankläxa: Don´t you want me – The Human League

18:35 Vi fortsatte med basstämman i Nu tändas tusen juleljus.

18:55 Vi spelade Månaderna och började lära oss Imse Vimse Spindel.

Piano V46

16:55 Vi fortsatte med Stilla Natt. 

17:10 Vi spelade Fur Elise. Vi började med melodin till Nu tändas tusen juleljus. 

17:40 Vi fortsatte med Nu tändas tusen juleljus och spelade hela melodin. Öva så du blir säker på den så fortsätter vi med en basstämma nästa gång.

18:20 Vi fortsatte med stycket Gymnopedies. Vi gick igenom några nya ackord och en ny melodi. Veckans gehörläxa är Bitter Sweet Symphony av The Verve. Ta med din notbok nästa gång.

18:35 Vi spelade en mycket vanlig ackordföljd. G D Em C. Vi spelade alla ackorden i grundläge. Sen övade vi på att göra en så liten förflyttning som möjligt och spelade G i kvintläge D i grundläge Em i grundläge och C i tersläge. Öva på detta tills du får flyt. Vi började också med melodin i Nu tändas alla tusen juleljus. 

18:55 Vi spelade Lille katt, Lilla snigel, Baby Shark och vi lärde oss Månaderna.

Onsdag V43

18:40 Vi spelade Heart and Soul och övade på ackorden. 

18:55 Vi spelade in en film på hela Oh when the saint. Vi pratade lite kort om notläsning och vad klaver är för något.
Att spela till nästa gång efter höstlovet har du Oh when the saints samt ackordgången G D Em C. Ackorden med bara en bokstav = dur (4+3), ackorden med en bokstav följt av m (Em) = moll (3+4).
Lär dig hitta ackorden och lägg till grundtonen i vänsterhandens bas. Grundton = samma ton som ackordets namn.

19:15 Vi spelade uppvärmningsövningen. Tänk på att hålla fingrarna nära tangenterna hela tiden. Vi spelade melodin till Heart and Soul och la till en basgång samt ackord. För att hitta ackorden hade vi formeln dur = 4+3 och moll = 3+4. Ackorden vi spelade var C Am F G.

Måndag V43

17:10 Vi fortsatte med Red Stamp. Vi filmade resten av melodin. Det du har lärt dig spela i högerhanden ska du också spela i vänsterhanden.

17:40 Vi fortsatte med ackorden och basgången i Heart and Soul.

18:00 Vi spelade The Final Countdown. Vi gick igenom höjda och sänkta toner. Höjd ton = tonens namn + oss Sänkt ton = tonens namn + ess. Ex: Giss, Diss och Gess, Dess.

18:35 Vi fortsatte vidare med Canon. Vi hade en teoretisk lektion där vi pratade om olika läggningar av ackorden vi har spelat och vad ackorden består av. Tonerna i ackorden heter Grunton, Ters och Kvint.
Grundläge = Grundtonen till vänster.
Tersläge = Tersen till vänster och grundtonen längst till höger.
Kvintläge = Kvinten till vänster och grundtonen i mitten.
I stycket vi spelar spelar vi två ackord i varje takt. Första ackordet är i kvintläge, andra är i grundläge, förutom sista takten. Från takt 9 blir det alltså:
D kvintläge A grundläge /// Bm kvintläge F#m grundläge /// G kvintläge D grundläge /// G kvintläge A kvintläge ///

18:55 Vi spelade Blinka lilla stjärna och lärde oss Lille Katt.

Onsdag V42

18:40 Vi fortsatte med Heart and Soul. Vi spelade basgången och vi spelade ackorden till. Du spelade också melodin till mitt kompande. Öva på ackorden och att hitta ackorden C Am F G

 18:55 Vi började med Oh When the Saints.

19:15 Vi började med en uppvärmningsövning. Vi fortsatte med att lära oss melodin på Heart and Soul. Dessutom fick du i läxa att ta med en lista på låtar/artister/stilar som du gillar eller vill spela i framtiden

Måndag V42

16:55 Vi Gick vidare till låten Red Stamp i Pianobus. Vi spelade melodin i högerhand. Vänsterhanden ska spela exakt samma. Öva en hand i taget och sätt ihop det om du hinner!

17:10 Vi spelade Smoke On The Water. Vi fortsatte med låt 2 Red Stamp i Pianobus och vi spelade in en film på melodin.

17:40 Vi spelade uppvärmningsövningen. Tänk på att hålla alla fingrar nära tangenterna. Vi fortsatte med att hitta ackorden i Heart And Soul genom formeln: Dur = 4+3 Moll = 3+4

18:00 Vi fortsatte med Final Countdown och spelade tvåhändigt.

18:20 Veckans plankläxa är inledningen till Ibland gråter jag bara för att tiden går av Marit Bergman. Vi fortsatte med Gymnopedies.

18:35 Vi fortsatte med dem brutna ackorden i Canon i D. Vi spelar nu ackorden i vänsterhanden med en melodi i högerhanden.

18:55 Vi spelade Spanien, Blinka lilla stjärna och lärde oss Lilla snigel. Här är häftet med alla melodier:

Onsdag V41

18:40 Vi klarade uppvärmningsövningen, fortsätt så! Vi spelade klart melodin till Heart and soul och vi spelade även en basgång till samt ackorden. Öva hemma på att hitta ackorden och byta mellan ackorden snabbt. 

 18:55 Vi blev klara med Heart and Soul. Vi pratade om tekniken och att inte sticka iväg med vänsterhanden från tangenterna. Vi började sen med låt nummer 2 i Pianobus 2. Du lärde dig melodin i högerhanden. Fortsätt att spela samma sak i vänsterhanden hemma och börja sen spela båda händerna samtidigt. 

Måndag V41

16:55 Vi blev klara med Oh When The Saints. Vi fortsatte med melodin i låt 1 Håll Om Mig. 

17:10 Vi spelade Smoke on the water. Vi fortsatte med melodin I Håll Om Mig. Det var en lång melodi och nästa gång spelar vi in en film på den.

17:40 Vi blev klara med melodin på Heart and Soul. Vi lade till swing-känslan i melodin där vi blandade långa och korta toner. Du fick också lära dig basgången i vänsterhanden och vi spelade tonerna C A F G.

18:00 Vi började med The Final Countdown och vi lärde oss den första delen av melodin.

18:20 Vi övade på kompet i Gymnopedies som vi började med förra tillfället. Vi började med att ha plankläxor, alltså att du ska ta ut en viss melodi genom ditt gehör varje vecka. Vi började med Blinka lilla stjärna och vi pratade om olika strategier som att hitta starttonen genom att sjunga den. Vi lyssnade också efter om nästa ton gick upp eller ner eller samma och om förflyttningen var stegvis, alltså nästa tangent, eller hopp, alltså att tonen hoppar över andra tangenter. Veckans låt var introt till Lay All Your Love On Me av ABBA vilket även är refrängen. Här kommer också en uppdaterad version av Canon i D

18:35 Vi fortsatte med ackorden i Canon i D. Denna gången bröt vi upp ackorden och spelade ”arpeggion” eller brutna ackord. Vi spelade både i vänster och högerhand. Jättebra att du hade lärt dig alla ackorden utantill. Fortsätt så med hela ackordvändan som är skriven på de första två raderna på pappret här:

18:55 Vi spelade Spanien och Blinka lilla stjärna. Vi började med Oh when the saints och vi kommer fortsätta med fler melodier nästa gång.

Piano Onsdag V40

18:40 Vi spelade hela melodin på Heart And Soul. Fortsätt öva på den med Swing-känslan. Du fick även i läxa att hitta ackorden C Am F och G utifrån formeln: Dur = 4+3 Moll = 3+4

 18:55 Vi fortsatte med att spela Heart And Soul tvåstämmigt med basgången i vänsterhanden och melodin i högerhanden. Testa även att spela snabbare i vänsterhanden på uppvärmningsövningen.