Måndag V43

17:10 Vi fortsatte med Red Stamp. Vi filmade resten av melodin. Det du har lärt dig spela i högerhanden ska du också spela i vänsterhanden.

17:40 Vi fortsatte med ackorden och basgången i Heart and Soul.

18:00 Vi spelade The Final Countdown. Vi gick igenom höjda och sänkta toner. Höjd ton = tonens namn + oss Sänkt ton = tonens namn + ess. Ex: Giss, Diss och Gess, Dess.

18:35 Vi fortsatte vidare med Canon. Vi hade en teoretisk lektion där vi pratade om olika läggningar av ackorden vi har spelat och vad ackorden består av. Tonerna i ackorden heter Grunton, Ters och Kvint.
Grundläge = Grundtonen till vänster.
Tersläge = Tersen till vänster och grundtonen längst till höger.
Kvintläge = Kvinten till vänster och grundtonen i mitten.
I stycket vi spelar spelar vi två ackord i varje takt. Första ackordet är i kvintläge, andra är i grundläge, förutom sista takten. Från takt 9 blir det alltså:
D kvintläge A grundläge /// Bm kvintläge F#m grundläge /// G kvintläge D grundläge /// G kvintläge A kvintläge ///

18:55 Vi spelade Blinka lilla stjärna och lärde oss Lille Katt.