Wall run

Bakgrund

Wall run används framför allt för att ta sig upp på eller över höga murar och väggar. När man kan Wall run bra så kan man ta sig upp på en mur som är dubbelt så hög som en själv.

Genomförande Wall run

Spring rakt mot väggen. Ju snabbare du springer desto högre kommer du kunna nå, men samtidigt så blir det lite tekniskt svårare. Hitta en hastighet som känns bra för dig och spring lite snabbare för varje gång.

Sista steget innan väggen ska vara en bit ut. Om man kommer för nära väggen så blir det svårt att sätta upp foten på väggen. Sätt i ena trampdynan runt din lårhöjd på väggen och tryck ifrån uppåt. Stäck upp armarna så högt som möjligt som om du ska nå upp till en hög kant. Om du använder båda armarna så blir det lättare att greppa tag i kanten. Om du bara använder en arm så kommer du nå lite högre, men det blir också svårare att greppa kanten.

För att få extra höjd, börja hoppa lite uppåt redan från sista steget på marken. Tänk också på hur du trycker ifrån med foten på väggen. Du ska trycka dig upp och lite ut från väggen. Ifall du bara trycker dig uppåt så kommer foten halka. Om du bara trycker dig utåt så får du ingen höjd och du kommer inte kunna nå väggen.

Om du har en kant att nå upp till, ta tag i kanten och försök klättra upp. Annars landa så mjukt som möjligt på marken igen.

Vanligaste misstagen

  • Att ta sista steget för nära eller för långt ifrån väggen. Om man kommer för nära så kommer det bli svårt att sätta upp foten på väggen. Om man kommer för långt ifrån så kommer man inte kunna trycka sig uppåt.
  • Att sätta foten för långt ner på väggen vilket gör att man inte kan få någon kraft att trycka ifrån med.
  • Att inte trycka ifrån med foten på väggen vilket gör att man inte får någon höjd.
  • Att trycka ifrån för mycket upp eller rakt ut med foten på väggen. Om du bara trycker dig uppåt så kommer du halka på väggen. Om du bara trycker dig utåt så får du ingen höjd.
  • Att ta för små steg i ansatsen vilket gör att man tappar fart och inte kommer nå lika högt.