Gruppstorlekens betydelse

Tycker du att ditt barns gruppstorlek har betydelse?

Vi på Ivra vill utmärka oss med trygghet och samhörighet i små barngrupper.  Att alla barn i våra grupper känner sig sedda och hörda är alltid vår högsta prioritet. Vi anser därmed att små barngrupper kan bidra till en ökad trygghetskänsla, då våra pedagoger får mer tid att lära känna varje enskilt barn. Således kan pedagogen se och anpassa sig efter barnens individuella behov. Vi tror naturligtvis också att de mindre barngrupperna gynnar relationen mellan barnen i gruppen, vilket i sin tur leder till en bättre gruppsammanhållning.

Vi har, på grund av våra små barngrupper, fått mycket positiv respons både från föräldrar och från våra pedagoger. Vi har faktiskt haft flera pedagoger som sökt sig till oss just på grund av våra små barngrupper. Många har poängterat att de anser att mindre grupper leder till en bättre kvalitet på undervisningen.

Many different kids, boys and girls running in the park on sunny summer day in casual clothes

Forskning kring gruppstorlekens betydelse

Stora barngrupper är en återkommande diskussion i dagens samhälle och det har gjorts en del forskning om hur det faktiskt påverkar barnen och pedagogerna. Ni kan exempelvis läsa mer om detta i Pramling Samuelsson, Williams och Sheridans (2015) artikel ”Stora barngrupper i förskolan relaterat till läroplanens intentioner”. De betonar bland annat hur studier visar att förskollärare upplever att barns delaktighet och inflytande minskar när barnantalet ökar. De menar på att i grupper med få barn är förskollärarna bättre på att kommunicera och utveckla meningsfulla relationer med barnen.  De betonar även att miljön blir mindre stressig för dem och barnen.

Vill du veta hur många barn det är våra grupper?

Antalet barn i våra grupper varierar, beroende på vilken aktivitet det rör sig om. Vi har bestämt och anpassat antalet platser i samråd med pedagoger i de olika ämnena. Nedan följer en lista på detta (det kan komma att variera något från termin till termin).

Barndans, balett, dansmix och streetdance
Varierar mellan 8-12 platser

Bollskola
10 platser

Capoiera
12 platser

Cirkus, akrobatik, gymnastik samt dans – och gymnastikmix
Varierar mellan 10-14 platser

Gitarr
4 platser

Konstkurs för barn
10 platser

Teater och drama
10 platser

Parkour
Varierar mellan 10-14 platser

Är det mer än 12 barn i en grupp har vi alltid en extra ledare/assistent med. Vi har även extra ledare på vissa lektioner med färre barn, när pedagogen anser att det behövs vid exempelvis passning på gymnastik och/eller parkour.

Är du nyfiken på att veta hur många barn det är i en viss grupp? Tveka inte att höra av dig till oss! Vi hjälper dig gärna att hitta en grupp som vi tror passar ditt barn bäst.

Anna Fritiofsson

Anna

Ivras barndans

barndans

 

Vad innebär barndans för oss?

Våra barndanskurser introducerar den grundläggande danstekniken och den ger barnen möjlighet att få röra på kroppen på ett mångsidigt sätt, exempelvis genom att lära sig balansera, hoppa, snurra och rulla. Vi dansar ofta i ring och på led, ibland också två och två, för att barnen ska få lära sig att förhålla sig till varandra och vara en del av en dansande grupp. Således anser vi att dans är ett bra sätt att utveckla barnens rörelseförmåga såväl som självkänsla och empatiska förmåga. Barndansen innebär även att barnen får prova enkla koreografier och improvisationsövningar med trygga ramar, till varierad musik.

Sammanfattningsvis är syftet med barndanskursen att förmedla dansglädje och på ett lekfullt sätt introducera den grundläggande danstekniken. Med betoning på det lustfyllda får barnen utveckla sin känsla för rytm- och taktkänsla samt sin rörelse- och kroppsuppfattning.

Lektionsupplägg som anpassas efter gruppen

På Ivra har vi valt att ge våra danslärare utrymme att själva utveckla sina egna danslektioner. Detta beror på att vi anser att ingen barngrupp är den andra lik och således strävar vi efter att hitta lärare som har så pass mycket erfarenhet att de själva kan anpassa sin undervisning efter gruppens behov. Vi på Ivra har en grundläggande kursplan för barndans som alla följer och vi lärare träffas kontinuerligt för fortbildning med fokus på olika områden, så som exempelvis; teknik, koreografi, improvisation, dans med olika temainriktningar samt dans för barn med funktionsnedsättning.

Är du Ivras nya danslärare?

Vi vill utmärka oss med kompetenta och samverkande ledare och därför är rekryteringen av våra nya ledare en av årets absolut viktigaste händelser. Vi gör nu under sommaren löpande intervjuer och det är spännande att få träffa potentiella kollegor. Just nu söker vi danslärare till våra barndans, balett – och dansmixkurser. Om du tror att du själv, eller någon du känner, skulle passa som ledare hos oss får du gärna höra av dig eller dela det här blogginlägget med någon du tror är intresserad!

Anna Fritiofsson

Anna