Gruppstorlekens betydelse

Tycker du att ditt barns gruppstorlek har betydelse?

Vi på Ivra vill utmärka oss med trygghet och samhörighet i små barngrupper.  Att alla barn i våra grupper känner sig sedda och hörda är alltid vår högsta prioritet. Vi anser därmed att små barngrupper kan bidra till en ökad trygghetskänsla, då våra pedagoger får mer tid att lära känna varje enskilt barn. Således kan pedagogen se och anpassa sig efter barnens individuella behov. Vi tror naturligtvis också att de mindre barngrupperna gynnar relationen mellan barnen i gruppen, vilket i sin tur leder till en bättre gruppsammanhållning.

Vi har, på grund av våra små barngrupper, fått mycket positiv respons både från föräldrar och från våra pedagoger. Vi har faktiskt haft flera pedagoger som sökt sig till oss just på grund av våra små barngrupper. Många har poängterat att de anser att mindre grupper leder till en bättre kvalitet på undervisningen.

Many different kids, boys and girls running in the park on sunny summer day in casual clothes

Forskning kring gruppstorlekens betydelse

Stora barngrupper är en återkommande diskussion i dagens samhälle och det har gjorts en del forskning om hur det faktiskt påverkar barnen och pedagogerna. Ni kan exempelvis läsa mer om detta i Pramling Samuelsson, Williams och Sheridans (2015) artikel ”Stora barngrupper i förskolan relaterat till läroplanens intentioner”. De betonar bland annat hur studier visar att förskollärare upplever att barns delaktighet och inflytande minskar när barnantalet ökar. De menar på att i grupper med få barn är förskollärarna bättre på att kommunicera och utveckla meningsfulla relationer med barnen.  De betonar även att miljön blir mindre stressig för dem och barnen.

Vill du veta hur många barn det är våra grupper?

Antalet barn i våra grupper varierar, beroende på vilken aktivitet det rör sig om. Vi har bestämt och anpassat antalet platser i samråd med pedagoger i de olika ämnena. Nedan följer en lista på detta (det kan komma att variera något från termin till termin).

Barndans, balett, dansmix och streetdance
Varierar mellan 8-12 platser

Bollskola
10 platser

Capoiera
12 platser

Cirkus, akrobatik, gymnastik samt dans – och gymnastikmix
Varierar mellan 10-14 platser

Gitarr
4 platser

Konstkurs för barn
10 platser

Teater och drama
10 platser

Parkour
Varierar mellan 10-14 platser

Är det mer än 12 barn i en grupp har vi alltid en extra ledare/assistent med. Vi har även extra ledare på vissa lektioner med färre barn, när pedagogen anser att det behövs vid exempelvis passning på gymnastik och/eller parkour.

Är du nyfiken på att veta hur många barn det är i en viss grupp? Tveka inte att höra av dig till oss! Vi hjälper dig gärna att hitta en grupp som vi tror passar ditt barn bäst.

Anna Fritiofsson

Anna