Uppdaterad information inför kursstarten

Tidigare åtgärder som fortsätter under våren

Som under hösten kommer vi att ha hämtning och lämning av barn utomhus. Man ska komma frisk och ombytt samt tvätta händerna före kursen. Ledarna anpassar undervisningen för att minska kroppskontakt och torkar utrustning mellan grupperna. Städningen av våra lokaler är utökad.

Såhär går lämning och hämtning till

Man ska vara på plats fem minuter innan lektionen startar och för hämtning på sluttiden. Ledarna har alltid fem minuter mellan lektionerna, nu använder de dessa till att möta upp och sedan följa barnen tillbaka till porten efter lektionen för att försäkra sig om att alla som kommer med sällskap också blir upphämtade.

Det kan hända att ledarna ber en person er följa med in en stund eller en hel lektion, eftersom de inte får lämna barnen ensamma i salen och såklart kan behöva ta en liten vatten- eller toapaus då och då. Det kan också behövas i lokaler där porten är låst, för att släppa in eventuella sena barn. Med yngre grupper kan det också vara en trygghet att ha en extra vuxen utanför salen, som tex kan kolla att barn som går på toaletten hittar tillbaka in i salen.

Om du blir sen vid lämningen får du komma in med ditt barn. Om du blir sen vid hämtningen får ditt barn följa med tillbaka till lokalen och du får hämta där. Vi ber förstås alla att göra sitt bästa för att komma i tid.

Ledarna har tillgång till alla målsmäns mobilnummer om det skulle behövas. Det är därför viktigt att kontrollera att rätt nummer är registrerat hos oss.

Första kurstillfället

Tyvärr gäller hämtning och lämning utomhus även vid det första kurstillfället. Våra yngsta grupper kommer att undantas detta och istället delas upp vid det första tillfället, för att få ha med sig en vuxen till starten.

I alla lokaler finns det plats för något eller några undantag – som måste meddelas oss i förväg! – eftersom det finns barn som av särskilda skäl behöver ha sina vårdnadshavare närmare.

Våra nya ledare har som vanligt med sig en mer erfaren ledare det första tillfället, för att alla – barn och vuxna såväl som den nya ledaren – ska känna sig trygga 🙂 I år har vi också extra ledare med på flera ställen där vi tror att det behövs för att underlätta starten med dessa rutiner.

Anpassningar efter den nya pandemilagen

Vi följer naturligtvis den nya pandemilagen har anpassat våra grupper efter storleken på våra salar. De flesta av våra kurser påverkades inte av detta då vi redan, av pedagogiska skäl, har små grupper i förhållande till våra lokaler.

I några lokaler har vi dock fått dela upp grupper. Alla som berörts av förändringar har redan fått meddelanden om detta.

Om du som är ny här ser kurser i vårt schema som är kortare än våra andra men har samma pris, beror det på att antalet platser i dessa grupper minskat kraftigt. I de flesta av dessa fall har vi delat grupper på hälften men bara minskat tiden med 5-10 minuter.

Det finns två anledningar till att de grupper som fått hälften så många deltagare också fått lite mindre tid:

1. När vi delar upp grupperna ska ofta dubbelt så många grupper få plats efter varandra i samma lokal, många av våra grupper var ju redan fulla när den nya lagen kom och vi vill förstås göra plats för alla som redan bokat sig.

2. När grupperna minskas ökar förstås lektionstiden per elev, ledarens individuella tid med varje deltagare ökar, väntetid minskar och lektionen blir mer intensiv. I många fall är nedkortningen viktig för att deltagarna ska orka hålla energin uppe hela passet.

Anledningen till att inte priset förändrats i dessa grupper är också två:

1. Vi tror att dessa kurser kommer att bli precis lika givande, eftersom mindre grupper som sagt ovan får mer individuell tid med sin ledare och mer intensiva lektioner.

2. Våra kostnader för kursen ökar betydligt mer. Som vi också redan nämnt har vi tvingats halvera vårt deltagarantal men bara förkortat tiden för dessa grupper med 5-10 minuter.

Familjegrupper – extra åtgärder

Några av våra familjegrupper har dock fått flyttas fram i väntan på bättre tider och några har gjorts om till kurser endast för barnen. Alla som berörs av detta har fått meddelanden och vårt schema är uppdaterat.

I våra familjeträningar i hinderbana ber vi alla vuxna att bära munskydd för att minska mängden aerosoler i luften och förhoppningsvis även händernas kontakt med ansiktet. Självklart följer vi pandemilagen och räknar både barn och vuxna, det innebär att gruppstorlekarna fått minska i några lokaler. Alla ska förstås komma friska, tvätta eller sprita händerna före träningen, familjepar ska hålla 2 meters avstånd till varandra, och utrustningens ta-ytor rengörs mellan passen. Vi hoppas att ni ska känna er trygga med detta!

Musikkurser – även privat och på distans

Även några av våra musikgrupper har fått delats upp. Vi har nu endast två elever i alla pianokurser i Ivra Västra och Ivra Åkered.

I Ivra Centrum kommer all musikundervisning ske privat. Det innebär att alla kan välja tid fritt från vårt schema, alla åldrar och nivåer är välkomna 🙂 Vi kan också erbjuda instrumentundervisningen på distans för den som vill det!

Till sist

Vi vill tacka alla våra återkommande kursdeltagare och er som följt med era barn till oss, för allt ert stöd och tålamod under året som gått. Vi hoppas såklart att även ni som är nya ska känna er trygga hos oss! Tillsammans håller vi ut ett tag till och samarbetar för att även denna termin ska vara rolig, fungera bra och bli givande för alla deltagare.

Med stor förhoppning om en mer normal höst 🙂

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *