Riktlinjer och riskbedömning i rådande situation

I skrivandets stund pågår Corona-krisen i världen. I linje med folkhälsomyndighetens rekommendation är våra aktiviteter fortfarande igång.

Det är förstås mycket viktigt att vi fortsätter hjälpas åt att följa gällande riktlinjer. Därför är vi glada att våra ledare berättar att de upplever att alla som kommer är friska och glada att få träna, och att reglerna om handtvätt verkar respekteras. Detta är det allra viktigaste! Tack till er alla!

Ju allvarligare situationen blir i Sverige, desto tydligare vill vi vara med hur vi bedömer vår egen verksamhet och vilka åtgärder vi vidtar, så att du som deltagare eller förälder kan fatta ditt eget beslut. Därför är detta ett långt inlägg som redogör för vår riskbedömning. All citerad text är kontrollerad senast den 27/3-20.

Folkhälsomyndighetens artikel ”Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar” handlar om vilka sammankomster som bör genomföras och hur man kan minska riskerna i samband med dem.

Den börjar: ”Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. […] Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Arrangören ska själv göra en riskbedömning och vidta riskreducerande åtgärder. Man bedömer åtta riskfaktorer. Om man berörs av många bör man överväga att ställa in. Vi bedömer att endast två är aktuella för oss just nu:

1. Att vi är inomhus.

2. ”Förutsättningarna för evenemanget leder till nära kontakt mellan deltagarna (storlek på lokal, typ av aktivitet etc.)” – Det finns inga tydliga gränser för denna punkt (förutom förbudet mot större folksamlingar än 50 personer, som vi inte kommer i närheten av), men vi anser förstås att vi ordnar aktiviteter där det är vanligt att det förekommer nära kontakt mellan deltagarna.

Våra åtgärder

Vi uppmanar alla att följa de allmänna rekommendationerna att stanna hemma vid alla förkylnings/influensasymptom och att tvätta händerna noga när man kommer till lokalen, innan man går in i träningssalen. Vi ser till att det finns möjlighet att tvätta händerna ordentligt i alla våra lokaler.

Vi har som vi tidigare berättat ökat städningen i våra egna lokaler, vi tror att de skol-lokaler vi hyr också tagit sitt ansvar för detta. Nu har vi även bestämt att alla ledare även ska bära med sig en sprayflaska och själv torka av utrustningens kontaktytor före lektionerna, som en extra försiktighetsåtgärd. Danslärare och andra som inte måste använda redskap undviker det just nu.

Vi har alltid haft relativt små barngrupper av pedagogiska skäl, det är tur nu! Normalt maxantal i barngrupperna är 10-14 barn (i större grupper är det ofta två ledare, de försöker nu att hjälpas åt för att sprida ut eleverna ännu mer i salen). Lokalernas storlek varierar, men är normalt sett väl tilltagna för gruppstorlekarna och sällan den begränsande faktorn (vanliga lokaler för oss är gymnastik- och danssalar, som är byggda för betydligt större grupper än vi har).

Generellt är grupperna också mindre än vanligt just nu, vilket skapar ännu mer utrymme för alla (det varierar dock från några få barn till nästan fulla grupper).

Ledarna försöker som rekommenderat att undvika kroppskontakt. Flera har dock sagt att detta är den riskfaktor som upplevs svårast att undvika helt, framförallt med små barn. Vi tror att alla förstår att det tex är svårt att ta hand om en grupp 5-6 åringar utan att röra vid dem och utan att de rör vid varandra. Vi vill också kunna fortsätta passa barn i vissa övningar i ämnen som gymnastik och parkour. Som förälder får man alltså vara medveten om att aktiviteterna inte kommer att vara helt kontaktfria, men också om att friska barn uppmuntras gå till träning och ska gå i skolan – vilket inte skulle vara möjligt utan viss kroppskontakt.

Om man vill kan man prata med sitt barn om varför vi har mindre kroppskontakt (vanligtvis peppar vi tex ofta barnen med en high-five, om man är liten kanske man reagerar på att det försvunnit). Beroende på ålder och individ får man förstås prata med sitt barn som man bedömer bäst själv. Många tycker nog att det kan vara svårt att veta vad man ska säga och kanske framförallt hur man ska prata med barnen.

Vi vill därför passa på att rekommendera artikeln ”så pratar du med barn om Coronaviruset” som finns på krisinformation.se (krisinformation från myndigheterna). Den börjar: ”Lyssna på ditt barn, ge saklig information och överför inte din egen oro. Det är några av tipsen från BRIS expert om hur man kan prata med sitt barn om coronaviruset.”

Självklart har våra ledare fått tydliga instruktioner om att stanna hemma även vid milda förkylningssymptom och 48 h efter sista symptom. Därför är det betydligt vanligare med vikarier i verksamheten just nu. De vikarier ni möter är dock alla ledare hos oss. Alla ska även fortsatt känna sig trygga med att vi ställer in lektioner om vi inte skulle ha en lämplig vikarie.

Parallellt med att vi håller verksamheten öppen försöker vi att hjälpa dem som stannar hemma och förbereder oss på en eventuell nedstängning senare i vår (om detta rekommenderas). Vi har börjat fylla på vår blogg med filmer för kursdeltagare i alla ämnen och planera för gratis träning utomhus.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *