Nu försöker vi vara kreativa och anpassa oss!

Det är fortfarande många glada barn och föräldrar som kommer till träningarna, men många grupper är förstås mindre än vanligt så vi tror också att det finns rastlösa kursdeltagare därute i hus och lägenheter! Kanske lite snuviga, eller med hostiga föräldrar som av hänsyn inte vill skjutsa till träningar, och några som stannar hemma av egen hänsyn till närstående i riskgrupper. I dessa speciella tider kommer vi försöka använda vår blogg extra flitigt för att alla ska kunna fortsätta delta i vår verksamhet på ett eller annat sätt!

Vi satsar först och främst på att publicera filmer med övningar man kan göra hemma. Gitarrlärare Olle har redan spelat in en hel serie filmer för alla våra gitarrelever! Vi hoppas att vi snart kan bjuda på piano också.

Gymnastikledare Filip visar några övningar man kan göra i vardagsrummet och både capoeriatränaren Dodô och danslärarna Mira och Karin har gjort flera filmer för den som vill vara med framför tv:n! Det finns dansfilmer både under kategorin barndans och under dans – där hittar du tex en snygg och utmanande streetdance-koreografi! Balett är på väg!

Vi vill verkligen rekommendera alla att titta in under flera ämnen än sitt ”eget”, capoeria- och gymnastikövningarna kan förstås vara lika roliga för dansare, och tvärtom 🙂

Parkourelever har också en hel filmserie att njuta av, för ett par år sedan filmade Khaled när Oliver gjorde massor av lättare och svårare parkourtricks. Filmerna är pedagogiskt klippta med slow-motion-frekvenser och under varje film finns det instruktioner och saker att tänka på! Att kolla och träna sig igenom dessa kan sysselsätta en parkourare med energi många timmar! Det finns också en nyare hälsning från Jespers vardagsrum!

Vi blir förstås glada om ni kommenterar filmklippen med era frågor eller annat 😉

Vill du ha mer av något? Tala om vad så gör vi vad vi kan för att skapa ännu mer nytt material så fort som möjligt!

Vi vill också trösta dig som missar träningen just nu med att vi är igång med att testa utomhusträningar redan på påsklovet och satsar på att kunna bjuda våra elever på några gratis sommarträningar i våra egna lokaler och utomhus.

Riktlinjer och riskbedömning i rådande situation

I skrivandets stund pågår Corona-krisen i världen. I linje med folkhälsomyndighetens rekommendation är våra aktiviteter fortfarande igång.

Det är förstås mycket viktigt att vi fortsätter hjälpas åt att följa gällande riktlinjer. Därför är vi glada att våra ledare berättar att de upplever att alla som kommer är friska och glada att få träna, och att reglerna om handtvätt verkar respekteras. Detta är det allra viktigaste! Tack till er alla!

Ju allvarligare situationen blir i Sverige, desto tydligare vill vi vara med hur vi bedömer vår egen verksamhet och vilka åtgärder vi vidtar, så att du som deltagare eller förälder kan fatta ditt eget beslut. Därför är detta ett långt inlägg som redogör för vår riskbedömning. All citerad text är kontrollerad senast den 27/3-20.

Folkhälsomyndighetens artikel ”Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar” handlar om vilka sammankomster som bör genomföras och hur man kan minska riskerna i samband med dem.

Den börjar: ”Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. […] Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Arrangören ska själv göra en riskbedömning och vidta riskreducerande åtgärder. Man bedömer åtta riskfaktorer. Om man berörs av många bör man överväga att ställa in. Vi bedömer att endast två är aktuella för oss just nu:

1. Att vi är inomhus.

2. ”Förutsättningarna för evenemanget leder till nära kontakt mellan deltagarna (storlek på lokal, typ av aktivitet etc.)” – Det finns inga tydliga gränser för denna punkt (förutom förbudet mot större folksamlingar än 50 personer, som vi inte kommer i närheten av), men vi anser förstås att vi ordnar aktiviteter där det är vanligt att det förekommer nära kontakt mellan deltagarna.

Våra åtgärder

Vi uppmanar alla att följa de allmänna rekommendationerna att stanna hemma vid alla förkylnings/influensasymptom och att tvätta händerna noga när man kommer till lokalen, innan man går in i träningssalen. Vi ser till att det finns möjlighet att tvätta händerna ordentligt i alla våra lokaler.

Vi har som vi tidigare berättat ökat städningen i våra egna lokaler, vi tror att de skol-lokaler vi hyr också tagit sitt ansvar för detta. Nu har vi även bestämt att alla ledare även ska bära med sig en sprayflaska och själv torka av utrustningens kontaktytor före lektionerna, som en extra försiktighetsåtgärd. Danslärare och andra som inte måste använda redskap undviker det just nu.

Vi har alltid haft relativt små barngrupper av pedagogiska skäl, det är tur nu! Normalt maxantal i barngrupperna är 10-14 barn (i större grupper är det ofta två ledare, de försöker nu att hjälpas åt för att sprida ut eleverna ännu mer i salen). Lokalernas storlek varierar, men är normalt sett väl tilltagna för gruppstorlekarna och sällan den begränsande faktorn (vanliga lokaler för oss är gymnastik- och danssalar, som är byggda för betydligt större grupper än vi har).

Generellt är grupperna också mindre än vanligt just nu, vilket skapar ännu mer utrymme för alla (det varierar dock från några få barn till nästan fulla grupper).

Ledarna försöker som rekommenderat att undvika kroppskontakt. Flera har dock sagt att detta är den riskfaktor som upplevs svårast att undvika helt, framförallt med små barn. Vi tror att alla förstår att det tex är svårt att ta hand om en grupp 5-6 åringar utan att röra vid dem och utan att de rör vid varandra. Vi vill också kunna fortsätta passa barn i vissa övningar i ämnen som gymnastik och parkour. Som förälder får man alltså vara medveten om att aktiviteterna inte kommer att vara helt kontaktfria, men också om att friska barn uppmuntras gå till träning och ska gå i skolan – vilket inte skulle vara möjligt utan viss kroppskontakt.

Om man vill kan man prata med sitt barn om varför vi har mindre kroppskontakt (vanligtvis peppar vi tex ofta barnen med en high-five, om man är liten kanske man reagerar på att det försvunnit). Beroende på ålder och individ får man förstås prata med sitt barn som man bedömer bäst själv. Många tycker nog att det kan vara svårt att veta vad man ska säga och kanske framförallt hur man ska prata med barnen.

Vi vill därför passa på att rekommendera artikeln ”så pratar du med barn om Coronaviruset” som finns på krisinformation.se (krisinformation från myndigheterna). Den börjar: ”Lyssna på ditt barn, ge saklig information och överför inte din egen oro. Det är några av tipsen från BRIS expert om hur man kan prata med sitt barn om coronaviruset.”

Självklart har våra ledare fått tydliga instruktioner om att stanna hemma även vid milda förkylningssymptom och 48 h efter sista symptom. Därför är det betydligt vanligare med vikarier i verksamheten just nu. De vikarier ni möter är dock alla ledare hos oss. Alla ska även fortsatt känna sig trygga med att vi ställer in lektioner om vi inte skulle ha en lämplig vikarie.

Parallellt med att vi håller verksamheten öppen försöker vi att hjälpa dem som stannar hemma och förbereder oss på en eventuell nedstängning senare i vår (om detta rekommenderas). Vi har börjat fylla på vår blogg med filmer för kursdeltagare i alla ämnen och planera för gratis träning utomhus.

Gruppstorlekens betydelse

Tycker du att ditt barns gruppstorlek har betydelse?

Vi på Ivra vill utmärka oss med trygghet och samhörighet i små barngrupper.  Att alla barn i våra grupper känner sig sedda och hörda är alltid vår högsta prioritet. Vi anser därmed att små barngrupper kan bidra till en ökad trygghetskänsla, då våra pedagoger får mer tid att lära känna varje enskilt barn. Således kan pedagogen se och anpassa sig efter barnens individuella behov. Vi tror naturligtvis också att de mindre barngrupperna gynnar relationen mellan barnen i gruppen, vilket i sin tur leder till en bättre gruppsammanhållning.

Vi har, på grund av våra små barngrupper, fått mycket positiv respons både från föräldrar och från våra pedagoger. Vi har faktiskt haft flera pedagoger som sökt sig till oss just på grund av våra små barngrupper. Många har poängterat att de anser att mindre grupper leder till en bättre kvalitet på undervisningen.

Many different kids, boys and girls running in the park on sunny summer day in casual clothes

Forskning kring gruppstorlekens betydelse

Stora barngrupper är en återkommande diskussion i dagens samhälle och det har gjorts en del forskning om hur det faktiskt påverkar barnen och pedagogerna. Ni kan exempelvis läsa mer om detta i Pramling Samuelsson, Williams och Sheridans (2015) artikel ”Stora barngrupper i förskolan relaterat till läroplanens intentioner”. De betonar bland annat hur studier visar att förskollärare upplever att barns delaktighet och inflytande minskar när barnantalet ökar. De menar på att i grupper med få barn är förskollärarna bättre på att kommunicera och utveckla meningsfulla relationer med barnen.  De betonar även att miljön blir mindre stressig för dem och barnen.

Vill du veta hur många barn det är våra grupper?

Antalet barn i våra grupper varierar, beroende på vilken aktivitet det rör sig om. Vi har bestämt och anpassat antalet platser i samråd med pedagoger i de olika ämnena. Nedan följer en lista på detta (det kan komma att variera något från termin till termin).

Barndans, balett, dansmix och streetdance
Varierar mellan 8-12 platser

Bollskola
10 platser

Capoiera
12 platser

Cirkus, akrobatik, gymnastik samt dans – och gymnastikmix
Varierar mellan 10-14 platser

Gitarr
4 platser

Konstkurs för barn
10 platser

Teater och drama
10 platser

Parkour
Varierar mellan 10-14 platser

Är det mer än 12 barn i en grupp har vi alltid en extra ledare/assistent med. Vi har även extra ledare på vissa lektioner med färre barn, när pedagogen anser att det behövs vid exempelvis passning på gymnastik och/eller parkour.

Är du nyfiken på att veta hur många barn det är i en viss grupp? Tveka inte att höra av dig till oss! Vi hjälper dig gärna att hitta en grupp som vi tror passar ditt barn bäst.

Anna Fritiofsson

Anna

Nu fyller vi på bloggen!

Här kommer vi att skriva om våra olika aktiviteter och lägga upp kursmaterial. Eleverna i våra gitarrkurser har under hela läsåret fått noter och extramaterial från Gustav genom bloggen och nu är även andra ämnen på gång.

Oliver och Rosanna ger tips på utomhusplatser för parkour och yoga i Göteborg i sommar – vill du yoga i grupp har vi gratispass i sommar! Oliver är på resande fot men bjuder på filmer med parkourtricks!

Anna är i full fart med att rekrytera nya ledare inför hösten och hon har skrivit ett inlägg om barndans och varför rekryteringen är så viktig och spännande…

Du kan också läsa om ContaKids, en familjekurs som bara finns hos oss i Sverige. Det är vår barndans- och familjeyogalärare Mathilda som deltagit i ContaKids med sitt eget barn och skriver om sina upplevelser.

Vi hoppas tillsammans fylla bloggen med massor av material för er som går våra kurser eller är intresserade av våra aktiviteter. Vi kommer att fördjupa oss i våra ämnen, skriva om lärande, träning och hälsa, dela med oss av instruktionsfilmer och annat. Var gärna med och tyck till! Vad vill du höra mer om?

Vi är alltid intresserade av att höra av dig. En sista förhoppning just nu är att bloggen ska vara ännu ett forum för oss att kommunicera med alla som är delaktiga i vår verksamhet eller intresserade av någon av våra aktiviteter!